กล้วยหอมทองดิบ 1 หวี คัดตัดแต่ง ลูกใหญ่ (น้ำหนัก 1.4 กก. ขึ้นไป)

    ฿150.00

    SKU : FA-FMK210-FRT039-001