น้ำปลาร้าปรุงสุก ตราสุนทรี 350 มล.

฿45.00

SKU : ED-STE001-SSN003

 
 
 

น้ำปลาร้าปรุงสุกตราสุนทรี

จาก “ปลาร้า” ภูมิปัญญาบรรพบุรุษวัฒนธรรมอาหารอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนผลผลิตที่ได้คือ “น้ำปลาร้าปรุงสุกสุนทรี” ที่สะอาดรสชาติอร่อยปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านอยใช้ปรุงได้ทุกเมนูที่มาพร้อมกับแพ็คเกจที่เรียบหรูทันสมัยเคียงคู่ครัวไทยพร้อมก้าวไกลไปสู่ครัวโลก

ผ่านมาตรฐานโรงงาน

✔︎ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

✔︎ ฮาลาล (สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

✔︎ GMP (Good Manufacturing Practice)

✔︎ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

✔︎ NFI สถาบันอาหาร

✔︎ OTOP (โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)

มาตรฐานของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน

ปลาร้าสุนทรีผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสูง น้ำปลาร้าผ่านกระบวนการกรอง ขั้นตอนผ่านระบบพาสเจอร์ไรส์ และถูกส่งต่อด้วยระบบปิดไปยังเครื่องล้างขวด-บรรจุด้วยระบบหัวจ่าย vacuum-ปิดฝา-ยิงวันที่ -แพ๊คโหลอัตโนมัติ จากนั้นนำไปแพ็คลงลังเพื่อนำส่งสินค้าไปยังจุดกระจายสินค้าต่อไป

ปลาร้าสุนทรี

ตั้งแต่เล็กจนโตที่ผูกพันกันมากับปลาร้ารู้ดีว่าปลาร้าอร่อยแค่ไหนปลาร้าอร่อยเป็นเช่นไรประกอบด้วยกับความชอบทำอาหาร จากเมนูบ้านๆ ทำทานเองทำเพื่อรับรองเพื่อนสนิทมิตรสหายบ้านใกล้เรือนเคียงปลาร้าปรุงสุกคือวัตถุดิบชั้นเลิศที่ขาดไม่ได้จึงได้ก่อตั้งโรงงานปลาร้าสุนทรีตั้งแต่ปีพ.. 2561 เป็นต้นมา

หลังจากที่ผลิตน้ำปลาร้าปรุงสุกชนิดขวดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เราได้ก่อตั้งและจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "น้ำปลาร้าปรุงสุกสุนทรีโดยรวบรวมสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมกันทำน้ำปลาร้าปรุงสุกสุนทรีเพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพในตัวบุคคลและตัวสินค้าที่มีคุณภาพ เราจึงได้จัดทำโครงการและขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จุดประสงค์การวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของการขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศและเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานจึงเป็นที่มาของน้ำปลาร้า (ชนิดครีม)