สวนวราภรณ์ บ้านแพ้ว

สวนวราภรณ์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

มีกระบวนการปลูกที่ได้รับการใส่ใจเป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน GAP พืชของกรมวิชาการเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการประกวดฝรั่งกิมจูงานเกษตรแฟร์ในปี 2559 และเป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองนกไข่

นอกจากการปลูกฝรั่งกิมจูแล้วสวนวราภรณ์ ยังมีการปลูกชมพู่อีกหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ชมพู่ยักษ์ใต้หวันชมพู่เขียวอำพัน โดยสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ชมพู่ทับทิมจันทร์” ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์คือช่วงที่ชมพู่อร่อยที่สุด เพราะไม่มีฝนสีจะเข้มทำให้ชมพู่หวานกรอบรสชาติดี